Maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert. De Fascinatie van Evert Verhulp 2019-03-04

Maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert Rating: 4,3/10 155 reviews

Het nieuwe ontslagrecht, beter of slechter?

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Weet u een goede Mr. Niet eerder werd dit onderwerp op een dergelijke gestructureerde wijze behandeld. Geen Ć©Ć©n-tweetje: opzeggen en ontbinden. En dus komen de ongelijkheid en de hoge ontslagkosten langs een omweg weer terug. Ook is zij als geen ander in staat energie te brengen en de zaal in beweging te krijgen.

Next

Maatwerk in het arbeidsrecht

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Welke juridische website raadpleegt u vaak? Studies in employment and social policy; No. Zeker, ik ken veel mensen van wie ik vind dat zij meer licht op het arbeidsrecht werpen of hebben geworpen dan ik. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. Boek 7, Titel 10, Afdeling 10: Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers. Rechters spraken zich uit over de vragen die de wet opriep. Vaste payrollwerknemers hebben daardoor wat meer bescherming tegen onredelijke ontslagen gekregen.

Next

Het nieuwe ontslagrecht, beter of slechter?

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Tijdelijke of vaste contracten De Wwz heeft de regels over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangepast, onder meer door de ketenregeling te verkorten. Dat lijkt misschien zo maar dat is het niet! Ik heb nooit in een bepaalde rangorde gedacht. En dat laatste leidt tot problemen. En ook het middenbedrijf moet nadenken over een bijdetijds systeem om werknemers te begeleiden en te beoordelen. Paul Auster: Invisible, en David Grann, The lost city of Z, ik lees meestal twee boeken gelijktijdig.

Next

Docenten vertellen

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Tot slot schenkt de titel aandacht aan fiscale aspecten, het pensioenrecht en de sociale zekerheid. Die combinatie van de regels met betrekking tot de gewone, de gelukkige of de zieke werknemer en de blije of boze werkgever aan de ene kant en van de sturing van de samenleving, van belangentegenstellingen in ondernemingen en in de sociale wetgeving en instituten aan de andere kant, maakt arbeidsrecht zo aantrekkelijk. Verhulp is uitgeroepen tot Lantaarn Arbeidsrecht 2010. Krijgen mensen voor wie de toekomst binnen de organisatie niet zeker is extra scholing zodat zij makkelijker elders een baan kunnen vinden? Velen kiezen noodgedwongen voor zelfstandigheid. Na afronding van haar studie werkte Femke een aantal jaren als advocaat. Rekenen met de kantonrechter: de factor A.

Next

Mr. van de week: prof. Evert Verhulp

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Het percentage werkers zonder arbeidsovereenkomst stijgt. Wat is er zo interessant aan arbeidsrecht? Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd maar we zetten hieronder de belangrijkste punten voor u op een rijtje. Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg. ArbeidsRecht, 16 2 , 6-8. Flexibele arbeidsrelaties schetst u de stand van zaken op dit gebied per begin 2017. Stilzwijgende voortzetting van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Naast deze functies is hij nog voorzitter van de Academische Club en lid van de Raad van Toezicht van Kritertion.

Next

De Fascinatie van Evert Verhulp

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Al ruim 100 jaar geleden bedacht en ingevoerd en altijd een bron van discussie geweest maar nog nooit wezenlijk veranderd omdat het niet veel beter kan. Volgend jaar moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden en zijn er Tweede Kamer verkiezingen, misschien biedt dat perspectief? Commissie Bakker: koken met sterren? De scope van deze uitgave is breder dan alleen het arbeidsovereenkomstenrecht; zowel relevante wet- en regelgeving als de rechtspraak worden hier systematisch in belicht. Samenvattend is duidelijk dat het nieuwe ontslagrecht nog? Tijdelijke arbeidsovereenkomst en afwijking van art. De vraag is dan wel direct of dat aan het nieuwe ontslagrecht ligt of aan de grote werkeloosheid die het voor iedere werkgever mogelijk maakt na het vertrek van de een direct een andere flexwerker te vinden en aan andere wetgeving zoals de verplichting tot twee jaar doorbetaling bij ziekte. Zo is hij sinds 2017 bestuurslid Genootschap oud-Senatoren. De tweede adder is dat veel ontslagen in een zg. Erica Wits Advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht Erica Wits is sinds 2006 advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht.

Next

Het nieuwe ontslagrecht, beter of slechter?

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Bulletin of comparative labour relations; No. Daar is veel kritiek op gekomen. Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 6: Ouderschapsverlof. Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 5: Kortdurend en langdurend zorgverlof. Ook het scholingsbeleid kan een belangrijke rol spelen. In zo'n vaststellingsovereenkomst geldt geen wettelijke ontslagvergoeding en kun je dus van alles afspreken.

Next

Het nieuwe ontslagrecht, beter of slechter?

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

In 2008 en 2009 heeft Verhulp op verzoek van de Internationale arbeidsorganisatie onderzoek gedaan in Kirgiziƫ en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen werkgever en werknemers in dat land te verbeteren. Boek 7, Titel 10, Afdeling 4. Welk wetsartikel vindt u het mooist? Hij is aansluitend benoemd tot hoofddocent en vanaf 2002 tot hoogleraar arbeidsrecht. Deze uitgave in de reeks Monografieƫn Sociaal Recht schetst de actuele stand van zaken per begin 2017 inzake flexibele arbeidsrelaties en plaatst ze ook in perspectief. Lees ook het UvA Accepteer alle cookies Stel je persoonlijke voorkeuren in. Ook zijn werkgevers beducht voor de regels die bij ontslag gelden: de strengere toets op disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie en de transitievergoeding. Het belang van scholing en ontwikkeling voor onze concurrentiepositie mag je niet onderschatten.

Next

Docenten vertellen

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Zoals boven beschreven kiezen veel werkgevers dan nu nog vaker voor vaststellingsovereenkomsten. Het gaat immers nog steeds over personele gevolgen van een reorganisatieplan die opgevangen worden met vaststellingsovereenkomsten en dus vallen ze onder het adviesrecht. Trade union rights at the workplace in the Netherlands. Wat zou u nog in het arbeidsrecht willen veranderen? Boek 7, Titel 10, Afdeling 7. Zij voltooide haar master in 2005 met het judicium cum laude. Dit betekent dat werkgevers veel zorgvuldiger moeten zijn en een duidelijker 'dossier moeten opbouwen' als zij van een werknemer af willen. Identity-Bound Employers and Limitations of Employees' Fundamental Rights.

Next

Maatwerk in het arbeidsrecht

maatwerk in het arbeidsrecht verhulp evert

Vaak gebeurt het me dat als ik niet over iets juridisch spreek, mij achteraf allerhande verbanden met het recht binnenvallen. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Welk boek las u het laatst? De universitaire opleiding van de arbeidsjurist. Boek 7, Titel 10, Afdeling 1: Algemene bepalingen. Dit werpt een volgende essentiƫle vraag op: hoe zit het eigenlijk met de rechten en plichten van deze groep? Kortom: het gaat echt ergens over en is intellectueel uitdagend.

Next